Nyheder

08.02.2016:

Tinglev HHI har afholdt årets generalforsamling

Fredag aften afholdt Tinglev Handels-, Håndværker og Industriforening sin årlige generalforsamling og der var 28 deltagere.
Lars Henrik Ley blev valgt til dirigent og han gav ordet tilbage til formand Tim Skovmand, der i sin beretning bl.a. sagde:

Vi er pt. 44 medlemmer og det er rigtig flot. Der er en god blanding af detail og erhverv og jeg tror, vi repræsenterer en stor del af de ikke-kommunale arbejdspladser i byen.

På et borgermøde i onsdags, hvor Tinglev HHI var medarrangør sammen med TinglevForum og Aabenraa Kommune, var bosætning et af 5 udvalgte emner.
Der var mulighed for at høre omkring 100 Tinglevborgere diskutere om emnet. De var delt op i fem grupper og alle fem grupper var enige om, at Tinglev er attraktiv at bo i. Det er
meget positivt at vi allerede har det der skal til – nu er opgaven at få den gode historie fortalt til potentielle tilflyttere.

På et møde med borgmester Thomas Andresen og formand for Vækst-udvalget Philip Tietje fik vi lovning på, at hvis der »kun« er enkelte grunde tilbage i området omkring Persillevænget,
så vil man projektere området omkring Ringriderpladsen.

På Centerpladsen arbejder vi på at få næste etape af »udviklingsplanen« gennemført. Det drejer sig om et lille torv mellem Jernbanegade og Centerpladsen.

Dronningen og prinsgemalen besøgte Aabenraa og HKH Prinsgemalen besøgte tilmed et af vore medlemmer: Naturmælk.

Gourmetfestivalen er en tradition vi har været med til at skabe og holde i live i mange år efterhånden. Heldigvis var vejret med os denne gang og det blev en super dag på Centerpladsen, med kagekonkurrence, kryddersnapskonkurrence,
smagsprøver, grillpølser, pandekager, snobrød, græskar, ost, jazzmusik m.m.

Julebelysningen blev igen i år sat op sidst i november, ligesom juletræet på Centerpladsen blev monteret. Det er åbenbart blevet tradition med blæsevejr i december og i år knækkede træet midt over.

Julestart i Tinglev var rykket en time frem til kl. 17.00, for at de mindste også kunne være med til hele arrangementet. Det blev en succes og der var mindst lige så mange på Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole som der plejer og der
var propfyldt på Centerpladsen.

Julebyen har i december haft mange aktiviteter og nye tiltag. Lisbet og Brian har lagt et stort stykke arbejde i at få en flot og hyggelig juleby stablet på benene.

Årets sidste arrangement - Jul i Tinglev – blev afviklet 4. søndag i advent. Mange fulgtes med julemanden og hans følge fra F. Christensen til Centerpladsen, hvor endnu flere ventede. Efterfølgende besøgte vi Grønningen, hvor både personale
og beboere ser frem til vort besøg.

Valg:
Der var genvalg til Klaus Hansen, Lars Fink Hansen og Brian Marcussen.

Kristian M. Præstegaard ønskede at udtræde af bestyrelsen og hans plads blev overtaget af Carsten Hansen.

Anders V. Bomm afløste Hans Petersen som suppleant.

18. juni 2015:

Vellykket THHI besøg på det nye akutsygehus i Aabenraa

Onsdag den 17. juni havde Tinglev Handels-, Håndværker og Industriforening inviteret medlemmerne til et besøg på det nye Sygehus Sønderjylland, Aabenraa akutsygehus.

Denne invitation havde en pæn flok medlemmer valgt at takke ja til. Aftenen blev indledt med en rundvisning og fortælling om de forskellige funktioner i sygehusbyggeriets 1. fase ved kommunikationskoordinator Jenny Thybo Geertsen. Medlemmerne så både den nye kantine, der fungerer som en restaurant, vareindlevering/lageret, det nye børne- og familieafsnit samt Fælles Akut Modtagelsen (FAM).

Aftenen blev afsluttet med lidt at spise og drikke, mens medlemmerne fik informationer omkring de faktuelle informationer om Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, samt hørte om sygehusbyggeriets fase 2, der skal bygges frem mod 2020.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. november 2014:

Julen i Tinglev “bliver som den plejer”…

Jule-arrangementerne i Tinglev er ekstremt populære og dem ændrer vi ikke på. Det blev besluttet på et fyraftensmøde hos Hans Holm i efteråret. Derfor er der igen “Julestart” den 28. november på Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole og Centerpladsen og 4. søndag i advent, den 21 .december, kommer julemanden på Centerpladsen og deler godteposer ud til børnene. Den flotte juleby opstilles igen på Centerpladsen i hele december og der er hyggelige konkurrencer i Ugebladet i julemåneden… Vi ønsker alle en fornøjelig jul…

 

29-10-2013:

Julebyen på Centerpladsen gentages i år.

THHI sørger igen i år for, at der etableres en juleby med hytter på Centerpladsen i Tinglev. Hytterne er åbne et par timer hver torsdag og lørdag, samt naturligvis ifm. Juleoptakten fredag den 29. november og Før Jul arrangementet søndag den 22. december 2013.
Alle THHI medlemmer kan låne en julehytte gratis. Har du ikke booket en hytte endnu, og kunne du tænke dig én, da kontakt Tim Skovmand på tlf. 74644038 eller e-mail: tim@tinglev-bogtrykkeri.dk  

29-10-2013:

Hyggelig Bowlingaften blandt THHI’s medlemmer og ansatte

Tirsdag aften stod i bowlingens tegn, da 37 af foreningens medlemmer og ansatte var samlet i Grænsehallerne i Kruså. Der var god mad og god stemning!
Bedste bowler blev atter i år igen Leif fra Bygma med 200 point. På anden pladsen med 187 point var det Carsten fra Sydbank. 3. pladsen med 174 point gik til Allan fra Murerfa. Willi Tästsesen.